ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Χαρμανδάρης Βασίλης Χαρμανδάρης Bασίλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπαίδευση:

O Βασίλης Χαρμανδάρης έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1989 και το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) στην Αστροφυσική από το Iowa State University (ΗΠΑ) το 1995.

Σταδιοδρομία:

Εργάστηκε το 1996-1997 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Αστροφυσικής του CEΑ/Saclay στη Γαλλία και από το 1997 έως το 1999 ως Marie Curie Fellow στο Αστεροσκοπείο Παρισιού, όπου από το 2001 έχει θέση συνεργάτη ερευνητή. Από το 1999 μέχρι το 2005 ήταν ερευνητής στο Τμήμα Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Cornell στις Η.Π.Α. Ήλθε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τον Φεβρουάριο του 2005 και εξελέγη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή το 2009. Από το Σεπτέμβριο του 2013 είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ενδιαφέροντα:

Παρατηρησιακή Αστροφυσική με ειδίκευση σε εξωγαλαξίακή αστροφυσική και διαστημική αστρονομία στο υπέρυθρο. Μελέτη προβλημάτων που σχετίζονται με μεσοαστρική ύλη σε αλληλεπιδρώντες γαλαξίες, ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες (AGN), και περιοχές έντονου σχηματισμού αστέρων.

Τηλέφωνο:

+30-2810-394216

Fax:

+30-2810-394301

Email:

vassilis@physics.uoc.gr

Γραφείο:

215 κτίριο Φυσικής

Ιστοσελίδα:

http://www.physics.uoc.gr/~vassilis

ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/A-7196-2008

Τελευταία Ενημέρωση: 02/09/2013 19:08:19


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr