ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Χαλδούπης Χρήστος Χαλδούπης Χρήστος

Καθηγητής

Εκπαίδευση:

Έκανε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τις μεταπτυχιακές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου του Saskatchewan, Καναδάς, απ’ όπου έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) το 1978 στην Ιονοσφαιρική και Διαστημική Φυσική.

Σταδιοδρομία:

Η συνεργασία του με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιο Κρήτης άρχισε από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος το 1978. Από το 1979 μέχρι 1981 ήταν μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Institute of Physics, University of Oslo, ενώ εργάσθηκε σαν Ερευνητής στο Institute of Space and Atmospheric Studies, University of Saskatchewan, Canada για ένα χρόνο 1984-1985. Το 1985 έγινε επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, εξελίχθηκε σε αναπληρωτή καθηγητή το 1992 και σε καθηγητή το Ιανουάριο του 2008. Εχει εργασθεί σαν επισκέπτης ερευνητής στο Max-Planck Institut für Aoeronomie, Γερμανία και στο Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, όπως και σαν Επισκέπτης Καθηγητής στο Université de Rennes I, Γαλλία και στο Nagoya University, Ιαπωνία. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ιονοσφαιρικής Φυσικής.

Ενδιαφέροντα:

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα βασικής έρευνας Ιονοσφαιρικής φυσικής πλάσματος και ηλεκτροδυναμικής, το ραδιο-σέλας (radio aurora), το Σποραδικό στρώμα Ε μέσων πλατών (σχηματισμός, μεταβλητότητα και αστάθειες πλάσματος), το Διάχυτο στρώμα F, την αλληλεπίδραση ατμοσφαιρικών κυμάτων μεγάλης κλίμακας (παλιρροιακά και πλανητικά) με την ιονόσφαιρα, φαινόμενα ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού ανώτερης ατμόσφαιρας, μελέτη των μεταβατικών οπτικών συμβάντων (sprites and elves) και των αποτελεσμάτων τους στην κατώτερη ιονόσφαιρα (Περιοχή D) με ΗΜ κύματα υπερ-χαμηλών συχνοτήτων (VLF). Πειραματικές διατάξεις γεωφυσικών μετρήσεων, συστήματα ραδιο-Doppler και συμβολομετρίας, CW radars συμφώνου σκέδασης. Τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών στη περιοχή χρόνου και συχνότητας. Εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα Αιολικής Μετεωρολογίας και Αιολικής Ενέργειας, χαρτογράφηση αιολικού δυναμικού με μερήσεις και μαθηματικα μοντέλα.

Τηλέφωνο:

+30-2810-394222

Fax:

+30-2810-394301

Email:

chald@physics.uoc.gr

Γραφειο:

220 κτίριο Φυσικής

Ιστοσελίδα:

http://users.physics.uoc.gr/~chald/

ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/G-5118-2011

Τελευταία Ενημέρωση: 14/05/2013 19:25:45


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr