ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Τζούρος Θεόδωρος Τζούρος Θεόδωρος

Καθηγητής

Εκπαίδευση:

O Θόδωρος Τζούρος έλαβε το Δίπλωμα Φυσικής (B.S.) από το ΜΙΤ το 1974 και το Διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το Wright Nuclear Structure Laboratory του Πανεπιστήμιου Yale το 1983 για την πειραματική μελέτη ακτίνων Χ που εκπέμπονται από ημιμόρια που σχηματίζονται κατά την κρούση ιόντων με άτομα.

Σταδιοδρομία:

Πήγε στο Βερολίνο ως επισκέπτης επιστήμονας στο Hahn-Meitner Institut (1984-86) όπου πρωτοεργάστηκε στην φασματοσκοπία Auger ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από δέσμες ιόντων κατά την κρούση τους με άτομα. Το 1986 επέστρεψε στις ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο Kansas State (KSU) του Manhattan Kansas, όπου εργάστηκε στο εργαστήριο J.R. Macdonald ως αναπληρωτής ερευνητής μέχρι το 1990 πάνω σε θέματα φασματοσκοπίας Auger ηλεκτρονίων μηδέν μοίρων. Από το 1990 βρίσκεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 1995 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2013 στη βαθμίδα του Καθηγητή. Οι πειραματικές μελέτες του πάνω στην φυσική ατομικών κρούσεων ιόντων με ηλεκτρόνια και άτομα διεξάγονται σήμερα στον 7MV επιταχυντή τάντεμ του KSU. Συνεργάζεται επίσης με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ, καθώς και με διάφορες ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη. Το 2000 έγινε adjunct καθηγητής στο Φυσικό Τμήμα του KSU στο JR Macdonald Laboratory. Το 2006 εξελέγη Fellow της American Physical Society.

Ενδιαφέροντα:

Φυσική Ατομικών Κρούσεων με έμφαση στην μελέτη μηχανισμών διέγερσης ιόντων με λίγα ηλεκτρόνια κατά την κρούση τους με άτομα και ηλεκτρόνια, Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου φασματογραφίας Auger ηλεκτρονίων δέσμης ιόντων σε μηδέν μοίρες (zero-degree Auger projectile electron spectrography, Μέτρηση ενεργών διαφορικών διατομών σκέδασης ηλεκτρονίων με ιόντα από μετρήσεις κρούσεων ιόντων με άτομα για χρήση στην μοντελοποίηση πλάσματος, Μελέτη του διπλού ιονισμού του Ήλιου από κρούση με ηλεκτρόνια (μετρήσεις e-3e) με την μέθοδο φασματοσκοπίας ορμής ανακρουομένων ιόντων (recoil ion momentum spectroscopy). To 2006 συμμετέχει στην διεθνή συνεργασία Stored Particle Atomic Research Collaboration (SPARC) ως ενεργό μέλος της ομάδας φασματόμετρων ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων με σκοπό την φασματομετρία βαρέων υψηλά φορτισμένων ιόντων σε κρούσεις με άτομα εντός του σχεδιαζόμενου συσσωρευτήρα NESR (New Experimental Storage Ring) στο GSI-Darmstadt.

Τηλέφωνο:

+30-2810-394117

Fax:

+30-2810-394301

Email:

tzouros@physics.uoc.gr

Γραφειο:

113 κτίριο Φυσικής

Ιστοσελίδα:

http://www.physics.uoc.gr/~tzouros

ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/C-7212-2011

Τελευταία Ενημέρωση: 07/09/2013 18:01:43


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr