ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Σεμινάρια 2006 - 2007

Τα Σεμινάρια του Τμήματος Φυσικής γίνονται κάθε Πέμπτη στις 5:00μμ καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ενίοτε, Ειδικά Σεμινάρια προγραμματίζονται σε διαφορετικές μέρες και ώρες. Οι ομιλίες είναι γενικού περιεχομένου και καλύπτουν θέματα απο όλους τους κλάδους της φυσικής και συναφών επιστημών. Το τυπικό ακροατήριο αποτελείται απο διδάσκοντες, ερευνητές, επισκέπτες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Φυσικού Τμήματος καθώς και από άλλα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινωνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ.

Ιούλιος 19 - M. Aντωνογιαννάκης, Physical Review Letters Assistant Editor
Διαδικασία κρίσεως (peer review) στα περιοδικά Physical Review και Physical Review Letters [PDF]

Ιούνιος 07 - Prof. Gordon Stacey, Astronomy Department, Cornell University, USA
ZEUS: Star formation in the Early Universe [PDF]

Μάιος 31 - Prof. Phillip Nicholson, Astronomy Department, Cornell University, USA
Cassini at Saturn: Rings, Atmosphere and Moons [PDF]

Μάιος 17 - Prof. M. Kanakidou, Environmental Chemical Processes Laboratory, Department of Chemistry, University of Crete
Chemical composition of the atmosphere and climate change [PDF]

Μάιος 15 - Professor John L. HALL, 2005 Nobel Laureate in Physics, JILA, University of Colorado , Denver, CO, USA
The Optical Frequency Comb - A remarkable tool with many uses

Απρίλιος 26 - Prof. P. Labropoulos, Dept of Physics, University of Crete and IESL-FORTH
Non-linear photointeractions with X-rays: A new laser revolution?? [PDF]

Απρίλιος 19 - Prof. Ignatios Antoniadis, Physics Department, CERN - Theory Division, Switzerland
Testing string theory at LHC [PDF]

Απρίλιος 03 - Prof. Y. Meir, Ben Gurion University, Israel
The 0.7 anomaly in quantum point contacts: the puzzle and its resolution [PDF]

Μάρτιος 29 - Prof. E. Kohn, University of Ulm, Germany
Diamond - A New Semiconductor Material for Life Science Applications [PDF]

Μάρτιος 15 - Καθ. Ανδρούλα Γ. Νασιοπούλου, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - [PDF]

Ιανουαριος 18 - Prof. I. Papadakis Department of Physics, University of Crete
Active Galactic Nuclei: The ups and downs of their X-ray emission - [PDF]

Δεκεμβριος 21 - Prof. T. Kitsopoulos, Department of Chemistry, University of Crete
Imaging Application in Molecular Photodissociation and Electronics - [PDF]

Δεκεμβριος 14 - Dr. A. Emmanouilidou, University of Oregon, Eugene Institute of Theoretical Science
Attosecond time-scale multi-electron collisions in photoionization processes and their traces in classical probability densities - [PDF]

Δεκεμβριος 07 - Dr. J. Betouras, Dept. of Physics and Astronomy, University of St Andrews
On the physics of charge degrees of freedom on frustrated lattices: correlated fermions on a checkerboard lattice - [PDF]

Νοέμβριος 16 - Dr. J. Ripoll, IESL - FORTH
In-vivo Optical Tomography - [PDF]

Νοέμβριος 01 - Professor I. Bozovic, Brookhaven, USA
Atomic layer engineering and the mystery of high temperature superconductivity

Οκτώβριος 12 - Καθηγητής Ι. Παπαμαστοράκης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Aνοίγοντας ένα παράθυρο στο σύμπαν

Οκτώβριος 06 - Professor Kostas Skenderis, University of Amsterdam, Holland
Quantum Gravity, Strings, Branes And Holography

Οκτώβριος 05 - Professor Marika Taylor, University of Amsterdam, Holland
Black Holes In String Theory

Σεπτέμβριος 28 - Prof. Dr. Achim Rosch, Institute of Theoretical Physics, University of Cologne, Germany
Quantum Phase Transitions

Σεμινάρια διοργανώνονται επίσης και από τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος σε λιγότερο τακτά χρονικά διαστήματα:

Τελευταία Ενημέρωση: 27/04/2010 12:54:46


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr