ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Σεμινάρια 2008 - 2009

Τα Σεμινάρια του Τμήματος Φυσικής γίνονται κάθε Πέμπτη στις 5:00μμ, στην αίθουσα σεμιναρίων του 3ου ορόφου του κτιρίου Φυσικής, καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ενίοτε, Ειδικά Σεμινάρια προγραμματίζονται σε διαφορετικές μέρες και ώρες. Οι ομιλίες είναι γενικού περιεχομένου και καλύπτουν θέματα απο όλους τους κλάδους της Φυσικής και συναφών επιστημών. Το τυπικό ακροατήριο αποτελείται απο διδάσκοντες, ερευνητές, επισκέπτες, και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής καθώς και από άλλα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ.

Σεπτέμβριος 25 - καθ. Γ. Καλόσακας, , Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Παν. Πάτρας
Base-pair openings in double stranded DNA: modeling and physical properties

Οκτώβριος 02 - Prof. P. Decleva, Univ. of Trieste, Ιταλία
Molecular continuum states: present and future perspectives [PDF]

Οκτώβριος 9 - Prof. D. Arnett, Univ. of Arizona (ΗΠΑ)
Ακηρώθηκε

Οκτώβριος 16 - καθ. Π. Σαββίδης, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Παν. Κρήτης
Novel ultra-efficient polariton light-emitting devices [PDF]

Οκτώβριος 23 - Dr. J. Tauber, European Space Agency, Planck Mission Project Scientist
The Planck Mission [PDF]

Οκτώβριος 30 - καθ. Ξ. Ζώτος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
A 1-D transport tour

Νοέμβριος 06 - καθ. Α. Πέτκου, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
The Holographic New World [PDF]

Νοέμβριος 13 - Prof. J. Truemper, MPE, Γερμανία
The Extreme Physical Properties of Neutron Stars [PDF]

Νοέμβριος 20 - καθ. Μ. Φλωράτος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών
The physics of information and quantum mechanics [PDF]

Νοέμβριος 27 - καθ. Ζ. Χατζόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Epitaxial Semiconductor Structures for Novel Electronic and Optoelectronic Devices [PDF]

Δεκέμβριος 04 - καθ. Η. Κυρίτσης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
The (most) perfect fluid

Δεκέμβριος 11 - Prof. J. Zaanen, Leiden Univ., Ολλανδία
Planckian Dissipation [PDF][Ακυρώθηκε]

Δεκέμβριος 18 - καθ. Η. Περάκης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Femtosecond control of magnetic systems [PDF]

Φεβρουάριος 5 - Δρ. Λ. Λυμπεράκης, Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Germany
Ab-initio based multischeme calculations: From semiconductors to metals, and bio-inspired materials. [PDF]

Φεβρουάριος 12 - Prof. D. van der Marel, Univ. of Geneva, Ελβετία
Optics clues to pairing glues [PDF]

Φεβρουάριος 19 - καθ. Π. Τζανετάκης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Fundamental properties of materials for solar cell and other applications: Thin films and nanostructures [PDF]

Φεβρουάριος 26 - Κενό

Μάρτιος 5 - καθ. Γ. Κυριακίδης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Transparent Conductive Oxides in the post-Si Electronics Era [PDF]

Μάρτιος 12 - καθ. Θ. Κεχαγιάς, Τμήμα Φυσικής, Παν. Θεσσαλονίκης
An integrated method for nanoscale analysis of solid matter based on transmission electron microscopy techniques [PDF]

Μάρτιος 19 - Κενό

Μάρτιος 26 - Prof. A. Kluemper, University of Wuppertal, Γερμανία
Physics of Many-Body Systems via the Mathematical Backdoor [PDF]

Απρλίλιος 2 - καθ. Κ. Ζιούτας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Solar Axions [PDF]

Απρίλιος 9 - Prof. Y. Terzian, Astronomy Department, Cornell University, (ΗΠΑ)
The Explosive Death of Sun-Like Stars [PDF]

Απρίλιος 30 - καθ. Α. Γεωργακίλας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Extending the range of III-Nitride semiconductor heterostructure-nanostructure materials and their unique devices [PDF]

Μάιος 7 - Prof. F. Englert, Univ. Libre de Bruxelles, Βέλγιο
Spontaneous Symmetry Breaking [PDF]

Μάιος 14 - Dr. F. Nicastro, Obs. of Rome/INAF, Ιταλία και Τμήμα Φυσικής Παν. Κρήτης
The Missing Baryons Hunt: a crucial test of our Standard Cosmology and Feedback [PDF]

Τελευταία Ενημέρωση: 27/04/2010 12:54:45


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr