ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Σεμινάρια 2009 - 2010

Τα Σεμινάρια του Τμήματος Φυσικής γίνονται κάθε Πέμπτη στις 5:00μμ, στην αίθουσα σεμιναρίων του 3ου ορόφου του κτιρίου Φυσικής, καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ενίοτε, Ειδικά Σεμινάρια προγραμματίζονται σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Οι ομιλίες είναι γενικού περιεχομένου και καλύπτουν θέματα απο όλους τους κλάδους της Φυσικής και συναφών επιστημών. Το τυπικό ακροατήριο αποτελείται απο διδάσκοντες, ερευνητές, επισκέπτες, και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής καθώς και από άλλα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ.


Σεπτέμβριος 24 - Prof. Gustav Gerber, Univ. of Wuerzburg, Γερμανία
Quantum Control of Femtochemistry in the gas phase, liquid phase and on surfaces

Οκτώβριος 01 - Dr. Felix Mirabel, CEA/Saclay, Γαλλία
Black Holes in the Universe and the Quest for Microquasars [PDF]

Οκτώβριος 08 - Δρ. Π. Φωκά, GSI Helmholtz Centre, Γερμανία
The ALICE experiment at the CERN LHC [PDF] - [Αναβάλεται]

Οκτώβριος 15 - Prof. Gordon Semenoff, Univ. of British Columbia, Καναδάς
Relativistic Dynamics of Graphene [PDF]

Οκτώβριος 22 - Καθ. Ι. Κομίνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Towards the Quantum Foundations of the "Tree of Life" [PDF]

Οκτώβριος 29 - Dr. A. Gavrielides, Air Force Research Laboratory, ΗΠΑ
Delay dynamics in semiconductor lasers coupled by orthogonal polarization modes [PDF]

Νοέμβριος 05 - Dr. I. Martin, Los Alamos National Lab, ΗΠΑ
Next Generation Spintronics [PDF]

Νοέμβριος 12 - Καθ. Σ. Κέννου, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Spectroscopic Interface studies and thin film analysis of microelectronic materials [PDF]

Νοέμβριος 19 - Prof. C. Callan, Princeton University, ΗΠΑ
Toward a theoretical physics of living matter: problems and prospects [PDF]

Νοέμβριος 26 - Dr. G. Gerbier, CEA/Saclay, Γαλλία
Dark Matter in the Universe: Direct Detection [PDF]

Δεκέμβριος 03- Δρ. Β. Παυλίδου, Caltech, ΗΠΑ
Deciphering the Gamma-ray Sky: Star-forming Galaxies, Active Galaxies, and the Search for Dark Matter in the GeV Band [PDF]

Δεκέμβριος 10 - Δρ. Ο. Μαλανδράκη, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Analysis and Interpretation of Plasma, Particle and Magnetic Field Measurements by ESA/NASA Space Missions [PDF]

Δεκέμβριος 17 - Καθ. M. Κατσικίνη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Synchrotron Radiation: a novel research tool in materials science [PDF]

Ιανουάριος 21 - Δρ. Κ. Τάσης, JPL/Caltech, ΗΠΑ
Illuminating the Universe: Understanding the Physics of Star and Galaxy Formation [PDF]

Φεβρουάριος 11 - Κενό

Φεβρουάριος 18 - Dr. C. Ruegg, University College London, Ηνωμένο Βασίλειο
Exploring Exotic Quantum Phases in Model Magnets [PDF]

Φεβρουάριος 25 - Mr. L. Buchman, ΙΤΕ
Towards Controlled Matter Wave Pulsed with Bose- Einstein Condensates [PDF]

Μάρτιος 4 - καθ. Ν. Φλυτζάνης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Hybrid Superconducting Junctions [PDF]

Μάρτιος 11 - Δρ. Ν. Γλέζος, Ινστιτούτο Μικροελεκτρονικης, Δημόκριτος
Molecular electronic devices based on inorganic polyoxometalates [PDF]

Μάρτιος 18 - Δρ. Σ. Καζαντζίδης, Ohio State University, ΗΠΑ
Astrophysical Disks in a LCDM Universe: A Key to Fundamental Physics and Galaxy Formation [PDF]

Απρίλιος 15 - Dr. F. Fidecaro, Univ. of Piza, Ιταλία
Gravitational Wave Detectors [PDF]

Απρίλιος 22 - καθ. Γ. Δημητρακόπουλος, Παν. Θεσσαλονίκης
Interface science and engineering in compound semiconductor physics and technology: Towards high efficiency devices [PDF]

Απρίλιος 28 - Δρ. Π. Δάτσκος, Oak Ridge National Lab, ΗΠΑ [Eιδικό Σεμινάριο]
Nano/Micro-Electro-Mechanical Systems (NEMS/MEMS): Cantilevers [PDF]

Απρίλιος 29 - καθ. A. Redhead, Caltech, ΗΠΑ
The Quest for B-mode Polarization in the Cosmic Microwave Background Radiation [PDF]

Μάιος 6 - Δρ. Π. Φωκά, GSI Helmholtz Centre, Γερμανία
First pp data and physics program of the ALICE experiment at the CERN LHC [PDF]

Μάιος 13 - Δρ. S. Zvyagin, Dresden High Magnetic Field Laboratory, Γερμανία
High-Field ESR in Low-Dimensional Spin Systems [PDF]

Μάιος 20 - Κενό

Μάιος 27 - Καθ. Δ. Χριστοδούλου, ETH Zurich, Ελβετία
Problems of Hydrodynamics [PDF]

Αρχεία:
Σεμινάρια 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003

Τελευταία Ενημέρωση: 08/07/2010 12:25:37


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr