ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Το Τμήμα Φυσικής αποτελείται από 28 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων 13 Καθηγητές, 9 Αναπληρωτές Καθηγητές, και 6 Επίκουρους Καθηγητές, καθώς και από 1 Επίτιμο και 5 Ομότιμους Καθηγητές.


Παλαιά Μέλη ΔΕΠ

Στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχαν ως μέλη ΔΕΠ στο παρελθόν και οι ακόλουθοι καθηγητές οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον εδώ. Οι καθηγητές αυτοί συνεισέφεραν στo να καταξιωθεί το Τμήμα Φυσικής στη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα ονόματα τους, η περίοδος που εργάσθηκαν στο Τμήμα, καθώς και η τωρινή τους θέση, όπου αυτή είναι γνωστή.


Όνομα Περίοδος Παρούσα Θέση
Αναστασιάδης Σπύρος 1993-2005 Καθηγητής - Τμήμα Χημείας, Παν. Κρήτης
Βαρμάζης Κώστας 1983-1984 Senior fellow - Tyco Electronics, ΗΠΑ
Γεώργας Αναστάσιος 1985-1992 Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Ευθυμιόπουλος Θωμάς 1982-2003 Καθηγητής (σε σύνταξη) - Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Ζδέτσης Αριστείδης 1985-1989 Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Ζευγώλης Δημήτριος 1984-1987 Καθηγητής - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Καπετανάκος Χρήστος 1994-1996 Ιδιωτικός Τομέας, ΗΠΑ
Κελίρης Παντελής 1989-2009 Καθηγητής - Τμήμα Μηχ. Μηχανικών & Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Παν. Κύπρου
Ξανθόπουλος Βασίλης 1984-1990 Απεβίωσε εν υπηρεσία 1990
Πέτκου Αναστάσιος 2004-2012 Αναπληρωτής καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Θεσσαλονίκης
Πλουμπίδης Δημήτρης 1983-198? Καθηγητής (σε σύνταξη) - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Κρήτης
Ραγιαδάκος Χρήστος 1985-1995 Πάρεδρος - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Στάσσης Κωνσταντίνος 1986-1987 Καθηγητής (σε σύνταξη) - Iowa State University, ΗΠΑ
Τσίγκανος Κανάρης 1985-2001 Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών
Φλωράτος Εμμανουήλ 1983-2000 Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών
Χαλκιάς Γεώργιος 1989-1996 Απεβίωσε εν υπηρεσία 2007 (Ερευνητής - Δημόκριτος)
Χατζηδημητρίου Δέσποινα 1993-2009 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών
Χρήστου Αριστοτέλης 1985-1996 Καθηγητής - Univ. of Maryland College Park, ΗΠΑ

Τελευταία Ενημέρωση: 16/12/2013 15:28:34


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr