ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει δύο αυτοτελή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αυτά είναι το πρόγραμμα "Προχωρημένης Φυσικής" και το πρόγραμμα "Μικροηλεκτρονικής και Οπτοηλεκτρονικής¨, τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Masters). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διδακτορικών σπουδών και εκπόνησης διατριβής στις περισσότερες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά είναι διαθέσιμες στην ιστόσελίδα:

http://gradstudy.physics.uoc.gr

Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει επίσης σε δύο διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το "Εγκέφαλος και Νους" και το "Οπτική και Όραση", τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Masters).

Τελευταία Ενημέρωση: 11/02/2011 12:48:16


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr