Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής

Site Map | Βοήθεια

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, υπάρχουν 6 φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προχωρημένης Φυσικής του Τμήματος, ενώ 25 παρακολουθούν αυτό της Μικροηλεκτρονικής-Οπτοηλεκτρονικής. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φυσικής είναι 32. Ο σύλλογος των μεταπτυχιακών φοιτητών έχει δημιουργήσει blog στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις δραστηριότητές του. Για να επικοινωνήσετε με τους φοιτητές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail τους ή να καλέσετε το 2810-39-XXXX, όπου ΧΧΧΧ είναι τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, κα. Μαρία Ματαλλιωτάκη, στο 2810-394309 ή στο mmatal@physics.uoc.gr.

Yποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Email Τηλέφωνο Γραφείο Επιβλέπων

Yποψήφιοι Masters Προχωρημένης Φυσικής

Όνομα Email Τηλέφωνο Γραφείο Έναρξη Σπουδών

Yποψήφιοι Masters Μικροηλεκτρονικής - Οπτοηλεκτρονικής

Όνομα Email Τηλέφωνο Γραφείο Έναρξη Σπουδών

Τελευταία Ενημέρωση: 13/11/2013 22:53:22


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr