ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Επιστημονικές Διαλέξεις Ιδρύματος Ωνάση

Οι Επιστημονικές Διαλέξεις "The Onassis Foundation Science Lecture Series" διοργανώνονται ετησίως τον μήνα Ιούλιο. Στόχος των διαλέξεων, που αποτελούν συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του ΙΤΕ, είναι η προώθηση ταλαντούχων νέων επιστημόνων και φοιτητών από τον χώρο των θετικών επιστημών, μέσω κύκλων διαλέξεων υψηλού επιπέδου. Οι κεντρικοί ομιλητές των διαλέξεων είναι κατά κανόνα κάτοχοι βραβείου Nobel ή αντίστοιχης επιστημονικής στάθμης. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Ιωάννης Παπαμαστοράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ιστοσελίδα των Διαλέξεων Ονάση

Τελευταία Ενημέρωση: 25/06/2010 13:43:20


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr