ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο) λειτουργούν δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) και σε Διδακτορικό, τόσο σε κλάδους βασικής Φυσικής (Αστροφυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματίων, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Ατομική, Μοριακή, Οπτική Φυσική, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Υπολογιστική Φυσική) όσο και Εφαρμοσμένης Φυσικής (Μικροηλεκτρονική, Οπτοηλεκτρονική)

Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή στα παραπάνω προγράμματα. Η αίτηση συνίσταται σε μια απλή επιστολή στην οποία δηλώνεται η επιθυμία του υποψηφίου για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (με ενδεχόμενη προτίμηση σε επιμέρους κλάδο της Φυσικής) και πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τρεις συστατικές επιστολές. Το βιογραφικό σημείωμα συμπληρώνεται με οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου (τίτλοι σπουδών, βαθμολογία, βραβεία ή άλλες διακρίσεις, δημοσιεύσεις, επαγγελματική εμπειρία, γλωσσομάθεια - πιθανές καλές επιδόσεις σε GRE θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα).

Τα παραπάνω στοιχεία εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) η οποία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει ορισμένους από τους υποψηφίους σε συνέντευξη, πριν από την τελική της απόφαση για εισαγωγή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και πιθανή οικονομική υποστήριξη με την μορφή μεταπτυχιακής υποτροφίας.

Η υποβολή της αιτήσεως μπορεί να γίνει ταχυδρομικά, καθ' όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, στην γραμματεία της ΕΜΣ:

κα. Χαρούλα Παρασύρη
Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης
71003 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (2810) 394100
Fax: (2810) 394101
Ε-mail: parasiri@physics.uoc.gr

O Πρόεδρος του Τμήματος
Γ. Τσιρώνης

Τελευταία Ενημέρωση: 27/04/2010 12:54:45


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr