Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής

Site Map | Βοήθεια

Διδάκτορες Τμήματος Φυσικής

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε τους 102 μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι απέκτησαν διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την σύσταση του μεταπτυχιακού προγράμματος το 1980 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης η παρούσα θέση εργασίας τους, καθώς και ο τίτλος και κείμενο των διατριβών τους οι οποίες εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος. Για οποιαδήποτε αλλαγή επικοινωνήστε με τον καθηγητή B. Χαρμανδάρη.

Ένα ιστόγραμμα που παρουσιάζει την κατανομή, ως συνάρτηση του χρόνου, όλων των διδακτορικών τίτλων καθώς και όλων των τίτλων Master's που απονεμήθηκαν από το Τμήμα Φυσικής, από την δημιουργία του μέχρι σήμερα, είναι διαθέσιμο εδώ.

Έτος Όνομα Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Παρούσα Θέση

Τελευταία Ενημέρωση: 21/10/2013 14:08:47


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr