ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2009-10 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα γίνουν από την Τετάρτη 16 μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009 στη Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών από τις 10πμ έως τις 1μμ.

Η Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών βρισκεται στον ημιόροφο του Τμήματος Φυσικής και η πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτήν είναι από την είσοδο στην βόρεια πλευρά του κτιρίου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

 • Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή αποδεικτικό απόλυσης
 • Έξι (6) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είστε γραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ του εσωτερικού
 • Αίτηση δήλωση (σας παρέχεται επί τόπου από τη Γραμματεία )
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες φοιτητές)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης
 • Θα σας διευκόλυνε αν είχατε ήδη μαζί σας ακτινογραφία θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία στα τηλέφωνα 2801-394003, 2810-394004.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ότι πάρα το γεγονός ότι οι εγγραφές γίνονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, τα μαθήματα του Xειμερινού Eξαμήνου 2009 ξεκινούν την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009.

Στους φοιτητές δίνεται μεταξύ άλλων εγγράφων ο "Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών" (αρχείο PDF) καθώς και ο "Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών" (αρχείο PDF) του Τμήματος.

METEΓΓΡΑΦΕΣ 2009-10

Πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιθυμούν να μετεγγραφούν σε άλλο Τμήμα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία κατά την περίοδο 1-15 Νοεμβρίου 2009. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής από το Πανεπιστήμιο Εισαγωγής.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του αδελφού φοιτητή (αν ζητάτε μετεγγραφή λόγω αδελφού).
 • Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ. που να φαίνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.
 • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να δικαιολογεί τη μετεγγραφή σας.


© 2003 - 2009 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr