ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-13

Οι δηλώσεις μαθημάτων όλων των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13 γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος StudentWeb από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012.

Προσοχή, δε θα δοθεί καμία παράταση δηλώσεων εκτός της παραπάνω περιόδου. Οι φοιτητές που δεν κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις θα θεωρηθούν ως μη εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Τμήμα Φυσικής για το τρέχον εξάμηνο και κατά συνέπεια δεν έχουν δικαίωμα εξέτασης στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 και δε δικαιούνται να πάρουν συγγράμματα.

Μερικές πρακτικές πληροφορίες για την δήλωση μαθημάτων ακολουθούν:

  • Η επιλογή των 8 μαθημάτων θα πρέπει γίνει σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος μεταξύ αυτών που αναφέρονται στους καταλόγους:
    1. των προσφερόμενων μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής (αρχείο PDF)
    2. των προσφερόμενων στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής από τα άλλα Τμήματα του Παν. Κρήτης (αρχείο PDF)
  • Κάνετε τη δήλωσή σας το συντομότερο δυνατόν. Μην την αφήνετε για την τελευταία ημέρα οπότε το υπολογιστικό σύστημα είναι συνήθως υπερφορτωμένο.
  • Μπορείτε να αλλάζετε την δήλωσή σας μέχρι και την τελευταία ημέρα.
  • Αφού επιλέξετε τα μαθήματα που επιθυμείτε και αποστείλετε τη δήλωσή σας, αποσυνδεθείτε από το σύστημα. Στη συνέχεια συνδεθείτε και πάλι και επιβεβαιώστε, ελέγχοντας τις παλαιές δηλώσεις, ότι η δήλωσή σας έχει καταγραφεί.
  • Εκτυπώστε τη δήλωσή σας για να έχετε ένα αντίγραφο για το αρχείο σας.
  • Αν παρατηρήσετε ότι δε μπορείτε να δηλώσετε ένα μάθημα που επιθυμείτε ή το StudentWeb σας υποχρεώνει να δηλώσετε μάθημα που δεν επιθυμείτε, δείτε τους κανόνες επιλογής μαθημάτων (σελίδα 4 και 5 του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών).

Παρατήρηση: Η επιλογή συγγραμμάτων στο σύστημα Εύδοξος θα γίνει αργότερα, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από το υπουργείο και θα ανακοινωθούν.

Αν παρά τα παραπάνω αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ή έχετε κάποια ερώτηση επικοινωνήστε πριν τις 10 Οκτωβρίου 2012 με τη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών προσωπικά ή τηλεφωνικά (2810-394003), ή μέσω e-mail στο kandida@physics.uoc.gr.


© 2003 - 2012 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr