ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

16ος ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ηράκλειο, 5 - 30 Ιουλίου 2004

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • Βασικής Φυσικής
 • Μικροηλεκτρονικής / Οπτοηλεκτρονικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 • Κβαντωμένο φώς και η αλληλεπιδρασή του με την ύλη: Σ. Τραχανάς
 • Φυσική στερεάς κατάστασης: Απο τα άτομα στα στερεά: Ε. Καξίρας, Ε. Οικονόμου
 • Η φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων: Θ. Τομαράς
 • Κβαντική Οπτική, ψύξη με lasers και κβαντικοί υπολογιστές: Π. Λαμπρόπουλος
 • Φυσική των laser και μοντέρνα οπτική: Κ. Καλπούζος
 • Φυσική ημιαγωγών: Ν. Πελεκάνος
 • Πολυμερή: Σ. Αναστασιάδης, Δ. Βλασσόπουλος
 • Παραγωγή και διάδοση ακτινοβολίας στην αστροφυσική: Ν. Κυλάφης
 • Περιβαλλοντική φυσική: Η. Βαρδαβάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Εργαστήρια μικροηλεκτρονικής: Γ. Κωσταντινίδης - Ομάδα μικροηλεκτρονικής
 • Εργαστήρια lasers και μοντέρνα οπτικής: Ν. Καλπούζος - Ομάδα lasers
 • Παρατηρησιακή Αστρονομία: Ι. Παπαμαστοράκης - Ομάδα αστροφυσικής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 • Νέα Υλικά (ζητούν νέες θεωρίες)
 • Μαγνητο-ηλεκτρονικά υλικά (spintronics): Γ. Γιαπιτζάκης
 • Συμπεριφορά της αυτοοργανωμένης χαλαρής ύλης: Γ. Φυτάς
 • Παραγωγή και χαρακτηρισμός υπερβραχέων παλμών: Δ. Χαραλαμπίδης
 • Φωτονικά, φωνονικά λαο αριστερόστροφα μεταϋλικά: Κ. Σουκούλης, Μ. Καφεσάκη
 • Η φυσική των νάνο-ηλεκτρονικών διατάξεων: Π. Τζανετάκης
 • Χημική Δυναμική - Μόρια σε δράση: Σ. Φαράντος
 • Μη γραμμικά κύματα στις παραλίες της Κρήτης: Γ. Τσιρώνης
 • Εισαγωγή στα τεχνικά νευρωνικά δίκτυα: Γ. Αθανασίου
 • Υπερμαζικές μελανές οπές στα κέντρα γειτονικών γαλαξιών: Ι. Παπαδάκης
 • Βιοαισθητήρες: Εφαρμογή στη βιολογία και την βιοτεχνολογία: Η. Γκιζέλη

Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής: Δέσποινα Χατζηδημητρίου
Πληροφορίες - Εγγραφές: Νίκος Κυβερνητάκης - Συνάνης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Τ.Θ 2208, 71003 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: +30-2810-394200, Fax: +30-2810-394201, email: therino@physics.uoc.gr
Δικαιολογητικά: Αίτηση, Βιογραφικό, Αναλυτική Βαθμολογία, 2 συστατικές επιστολές
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25.04.2004


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr