ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Όνομα Email Τηλέφωνο Fax Γραφείο

Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας

Όνομα Ειδικότητα Τηλέφωνο Γραφείο

Αφυπηρετήσαν Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό

Tα ακόλουθα άτομα υπήρξαν μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος Φυσικής και πρόσφεραν με τις υπηρεσίες τους στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργεία του.

Όνομα Περίοδος Θέση
Αρμενάκη-Κουτεντάκη Ανδριανή 1980 - 2012 Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Κυβερνητάκης - Συνάνης Νικόλαος 1996 - 2010 Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Μπατζακάκη Ευαγγελία 1983 - 1995 Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Ξυλούρης Κωνσταντίνος 1986 - 2010 Τεχνικός Εργαστηρίων Φυσικής
Παρασύρη Χαρούλα 1986 - 2013 Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Πετρογιαννάκη Δώρα 1980 - 1990 Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2013 14:28:30


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr