Μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει, ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο άμεσο μέλλον, 62 άτομα (38 φοιτητές και 24 φοιτήτριες) στους ακόλουθους συνεργαζόμενους φορείς: